bigtheme

ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

 یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

 افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

 یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

 مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

لیستی از ۳ استراتژی مهم در آموزش زبان انگلیسی

۱- با‌هم‌گذاری‌ها را یاد بگیرید

با‌هم‌گذاری‌ها دو یا تعداد بیشتری لغات هستند که معمولاً با هم می‌آیند. این ترکیبات کلمه‌ای برای گویشوران انگلیسی‌ زبان به نظر طبیعی و درست می‌آید.

برای همینست که برای شما مهم است که یادشان بگیرید- آن‌ها به شما کمک می‌کنند تا واضح‌تر و سلیس‌تر صحبت کنید و با مردمی که صحبت می‌کنید، قادر خواهند بود شما را بهتر درک کنند.

لیستی از ۳ استراتژی مهم در آموزش زبان انگلیسی ۱- با‌هم‌گذاری‌ها را یاد بگیرید با‌هم‌گذاری‌ها دو یا تعداد بیشتری لغات هستند که معمولاً با هم می‌آیند. این ترکیبات کلمه‌ای برای گویشوران انگلیسی‌زبان به نظر طبیعی و درست می‌آید. برای همینست که برای شما مهم است که یادشان بگیرید- آن‌ها به شما کمک می‌کنند تا واضح‌تر و سلیس‌تر صحبت کنید و با مردمی که صحبت می‌کنید، قادر خواهند بود شما را بهتر درک کنند. در اینجا به مثال‌هایی از با‌هم‌گذاری‌های انگلیسی اشاره می‌کنیم: ‘A quick shower’- اگر درباره‌ی دوش گرفتنی صحبت می‌کنید که تنها ۵ دقیقه طول می‌کشد، باید به جای کلمه‌ی fast’ از quick’ استفاده کنید. این دو کلمه با هم استفاده می‌شوند و برای گویشوران انگلیسی‌زبان طبیعی به نظر می‌رسند. ‘To make a mistake’- فعلی که غالباً با کلمه‌ی ‘mistake’ به کار می‌رود، ‘to make’ می‌باشد. ‘To do your homework’- کلمه‌ی ‘homework’ با فعل ‘to do’ استفاده می‌شود که موجب می‌گردد این با‌هم‌گذاری برای گویشوران بومی طبیعی‌تر به نظر برسد. ۲- افعال عبارتی را یاد بگیرید افعال عبارتی، فعل‌هایی هستند که از یک فعل و یک حرف اضافه تشکیل شده‌اند، و فعل در نتیجه معنایش را تغییر می‌دهد. برای مثال ‘to give up’- فعل ‘to give’ یعنی ‘to transfer something to somebody else’ اما وقتی در ترکیب با حرف اضافه‌ی ‘up’ می‌آید به معنای ‘to stop doing something’ خواهد بود کمااینکه در جمله‌ی ‘I want to give up learning French’ به معنای این است که: (می‌خواهم دست از یادگیری زبان فرانسوی بردارم). ۳- کلمات ارتباطی را یاد بگیرید یادگیری کلمات ارتباطی، سومین جنبه‌ی ضروری از یادگیری زبان انگلیسی است که می‌خواهیم در اینجا به آن بپردازیم. منظورمان از ‘link words’ کلماتی است که به شما در اتصال افکارتان همزمان که به انگلیسی مکالمه می‌کنید، کمک می‌نمایند. بخشی از اینکه گویشور انگلیسی با اعتماد به نفسی باشد، اینست که قادر به ساخت جملات منطقی باشید که جریان دارند. برای مثال وقتی می‌خواهید با چیزی که یک نفر دیگه گفته است موافقت کنید، مفید است که از کلمه یا عبارتی اتصالی مانند ‘I absolutely agree’، ‘you’re right’ یا ‘that’s a good point’ استفاده کنید. به شما کمک می‌کند آن‌چه را فرد دیگری گفته است، تصدیق نمایید و به سراغ آنچه بعد از آن می‌خواهید بگویید، بروید.

در اینجا به مثال‌هایی از با‌هم‌گذاری‌های انگلیسی اشاره می‌کنیم:

‘A quick shower’- اگر درباره‌ی دوش گرفتنی صحبت می‌کنید که تنها ۵ دقیقه طول می‌کشد، باید به جای کلمه‌ی fast’ از quick’ استفاده کنید. این دو کلمه با هم استفاده می‌شوند و برای گویشوران انگلیسی‌زبان طبیعی به نظر می‌رسند.

‘To make a mistake’-  فعلی که غالباً با کلمه‌ی ‘mistake’ به کار می‌رود، ‘to make’ می‌باشد.

‘To do your homework’- کلمه‌ی ‘homework’ با فعل ‘to do’ استفاده می‌شود که موجب می‌گردد این با‌هم‌گذاری برای گویشوران بومی طبیعی‌تر به نظر برسد.

۲- افعال عبارتی را یاد بگیرید

افعال عبارتی، فعل‌هایی هستند که از یک فعل و یک حرف اضافه تشکیل شده‌اند، و فعل در نتیجه معنایش را تغییر می‌دهد. برای مثال ‘to give up’- فعل ‘to give’ یعنی ‘to transfer something to somebody else’ اما وقتی در ترکیب با حرف اضافه‌ی ‘up’ می‌آید به معنای ‘to stop doing something’ خواهد بود کمااینکه در جمله‌ی ‘I want to give up learning French’ به معنای این است که: (می‌خواهم دست از یادگیری زبان فرانسوی بردارم).

لیستی از ۳ استراتژی مهم در آموزش زبان انگلیسی ۱- با‌هم‌گذاری‌ها را یاد بگیرید با‌هم‌گذاری‌ها دو یا تعداد بیشتری لغات هستند که معمولاً با هم می‌آیند. این ترکیبات کلمه‌ای برای گویشوران انگلیسی‌زبان به نظر طبیعی و درست می‌آید. برای همینست که برای شما مهم است که یادشان بگیرید- آن‌ها به شما کمک می‌کنند تا واضح‌تر و سلیس‌تر صحبت کنید و با مردمی که صحبت می‌کنید، قادر خواهند بود شما را بهتر درک کنند. در اینجا به مثال‌هایی از با‌هم‌گذاری‌های انگلیسی اشاره می‌کنیم: ‘A quick shower’- اگر درباره‌ی دوش گرفتنی صحبت می‌کنید که تنها ۵ دقیقه طول می‌کشد، باید به جای کلمه‌ی fast’ از quick’ استفاده کنید. این دو کلمه با هم استفاده می‌شوند و برای گویشوران انگلیسی‌زبان طبیعی به نظر می‌رسند. ‘To make a mistake’- فعلی که غالباً با کلمه‌ی ‘mistake’ به کار می‌رود، ‘to make’ می‌باشد. ‘To do your homework’- کلمه‌ی ‘homework’ با فعل ‘to do’ استفاده می‌شود که موجب می‌گردد این با‌هم‌گذاری برای گویشوران بومی طبیعی‌تر به نظر برسد. ۲- افعال عبارتی را یاد بگیرید افعال عبارتی، فعل‌هایی هستند که از یک فعل و یک حرف اضافه تشکیل شده‌اند، و فعل در نتیجه معنایش را تغییر می‌دهد. برای مثال ‘to give up’- فعل ‘to give’ یعنی ‘to transfer something to somebody else’ اما وقتی در ترکیب با حرف اضافه‌ی ‘up’ می‌آید به معنای ‘to stop doing something’ خواهد بود کمااینکه در جمله‌ی ‘I want to give up learning French’ به معنای این است که: (می‌خواهم دست از یادگیری زبان فرانسوی بردارم). ۳- کلمات ارتباطی را یاد بگیرید یادگیری کلمات ارتباطی، سومین جنبه‌ی ضروری از یادگیری زبان انگلیسی است که می‌خواهیم در اینجا به آن بپردازیم. منظورمان از ‘link words’ کلماتی است که به شما در اتصال افکارتان همزمان که به انگلیسی مکالمه می‌کنید، کمک می‌نمایند. بخشی از اینکه گویشور انگلیسی با اعتماد به نفسی باشد، اینست که قادر به ساخت جملات منطقی باشید که جریان دارند. برای مثال وقتی می‌خواهید با چیزی که یک نفر دیگه گفته است موافقت کنید، مفید است که از کلمه یا عبارتی اتصالی مانند ‘I absolutely agree’، ‘you’re right’ یا ‘that’s a good point’ استفاده کنید. به شما کمک می‌کند آن‌چه را فرد دیگری گفته است، تصدیق نمایید و به سراغ آنچه بعد از آن می‌خواهید بگویید، بروید.

۳- کلمات ارتباطی را یاد بگیرید

یادگیری کلمات ارتباطی، سومین جنبه‌ی ضروری از یادگیری زبان انگلیسی است که می‌خواهیم در اینجا به آن بپردازیم. منظورمان از ‘link words’ کلماتی است که به شما در اتصال افکارتان همزمان که به انگلیسی مکالمه می‌کنید، کمک می‌نمایند. بخشی از اینکه گویشور انگلیسی با اعتماد به نفسی باشد، اینست که قادر به ساخت جملات منطقی باشید که جریان دارند.

برای مثال وقتی می‌خواهید با چیزی که یک نفر دیگه گفته است موافقت کنید، مفید است که از کلمه یا عبارتی اتصالی مانند ‘I absolutely agree’، ‘you’re right’ یا ‘that’s a good point’ استفاده کنید. به شما کمک می‌کند آن‌چه را فرد دیگری گفته است، تصدیق نمایید و به سراغ آنچه بعد از آن می‌خواهید بگویید، بروید.


برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از تکنیک‌های کاربردی وبسایت زبانشناس استفاده کنید:

 

نویسنده: مریم ایرانی

You will reap what you plant in your minds farm آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.