ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

 یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

 افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

 یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

 مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

ضمایر در انگلیسی - فاعل - مفعول - ملکی - انعکاسی

ضماير فاعلي

 

جمع مفرد  
We I اول شخص
You you دوم شخص
They he, she, it سوم شخص

 

 

1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.)

2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود:

· Am I right?

 

ضماير مفعولي

فاعل مفعول
I me
You you
He him
She her
It it
We us
They them

اگر چه اين ضماير را ضماير مفعولي مي‌ناميم، اما آنها به جز در جاي مفعول در هر جاي ديگري هم مي‌توانند قرار بگيرند، مثلاً بعد از فعل يا بعد از يک حرف اضافه:

 • Our teacher was angry with us. (معلممان از دست ما عصباني بود.)
 • Give me a ring tomorrow. (فردا به من زنگ بزن.)
 • When he comes in, please tell him I phoned.
  (هر وقت آمد، لطفاً به او بگوييد که من زنگ زدم.)
 • I’m older than you. (من از تو بزرگترم.)
 • ‘I’m hungry.’  ‘Me too.’ («من گرسنه‌ام.»  «من هم همينطور.»)

 

هنگاميکه از ضماير شخصي به همراه and استفاده مي‌کنيم، مؤدبانه‌تر اين است که ضماير I و we را بعد از اسامي و ضماير ديگر بکار ببريم:

you and I, my father and I,  them and us

همچنين you را بايد قبل از اسامي و ضماير ديگر به کار برد:

you and your wife,  you and her

 

ضماير ملكي و صفات ملكي

ضماير ملكي و صفات ملكي نشان مي‌دهند که چه چيزي به چه کسي تعلق دارد.

 

  (I) (you) (he) (she) (it) (we) (they)
صفات ملکي my your his her its our their
ضماير ملکي mine yours his hers ours theirs

 

توجه داشته باشيد که صفات ملکي هميشه قبل از يک اسم مي‌آيند (به همين دليل صفت ناميده مي‌شوند) ولي ضمير ملکي جانشين صفت ملکي+اسم مي‌شود و مي‌تواند به تنهايي به عنوان فاعل، مفعول و … قرار بگيرد (به همين دليل ضمير ناميده مي‌شود).

چند مثال:

 • This is my book. (اين كتاب من است.)
  This book is mine. (اين کتاب مال من است.)
 • This is her purse. (اين کيف اوست.)
  This is hers. (اين مال اوست.)
 • Are those your pens? No, these are his. (ضمير ملکي)

 

ضماير انعکاسي

کلماتي که به -self و -selves ختم مي‌شوند ضماير انعکاسي ناميده مي‌شوند و عبارتند از:

 

جمع (-selves)
Ourselves خودمان
Yourselves خودتان
Themselves خودشان
مفرد (-self)
myself خودم
yourself خودت
himself خودش (مذکر)
herself خودش (مؤنث)
itself خودش (اشياء)

توجه داشته باشيد که در ضماير انعکاسي عمل به فاعل جمله برمي‌گردد و در واقع مفعول همان فاعل است:

 • He cut himself. (خودش را زخمي کرد.)
 • You should be ashamed of yourself. (بايد از خودت خجالت بکشي.)
 • Help yourselves. (از خودتان پذيرايي کنيد. )
 • We blame ourselves. (ما خودمان را مقصر مي‌دانيم.)

استفاده از ضماير انعکاسي براي تأکيد

از ضماير انعکاسي مي‌توان براي تأکيد روي يک اسم، ضمير يا عبارت اسمي استفاده کرد که در اين حالت بعد از آنها در جمله قرار مي‌گيرند:

 • I can do it myself. (من خودم مي‌توانم اين کار را انجام دهم.)
 • We can repair the roof ourselves. (ما مي‌توانيم خودمان سقف را تعمير کنيم.)
 • The film itself wasn’t very good but I liked the music.
  (خود فيلم خيلي خوب نبود ولي از موسيقي آن خوشم آمد.)

 

ضماير ديگر

1- ضماير اشاره‌اي، شامل: these، that، this و those.

مثال:

 • Is this your T-shirt?

 

2- ضماير نسبي، شامل: when ،whom ،whose ،who ،that ،which و where.

مثال:

 • The school that I went to is in the centre of the city.

 

3- ضماير پرسشي، شامل: when، where، why، what، who و whatever.

مثال:

 • What time is it?

 

4- ضماير دوطرفه، شامل each other و one another:

مثال:

 • They love each other.

 

5- ضماير نامعين، شامل none، nobody، nothing، someone، somebody، something، anyone، anybody، anything و no one:

مثال:

 • Nobody knew what to do

برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از تکنیک‌های کاربردی وبسایت زبانشناس استفاده کنید:

 

نویسنده: رضا

A distant tour begins with one step… سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود...

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.