منابع آزمون کارشناسی ارشد مطالعات ترجمه

 Theories of Translation:

Hatim, Basil and Jeremy Munday (2004). Translation: An Advanced Resource Book.
London: Routledge/Offset by Rahnama Press. Part A: Chapters 1–14.
Munday, Jeremy (2012). Introducing Translation Studies (3rd Edition).
London: Routledge/Offset by Rahnama Press. Chapters 1–6.
Mollanazar, Hussein (1389). Principles and Methodology of Translation.
Tehran: SAMT.

فرحزاد، فرزانه (1383). مجموعه مقالات دوهم‌اندیشی ترجمه‌شناسی. تهران: انتشارات یلدا قلم. بخش اول (مقالات 1-8)

Linguistics:
Yule, George (2006). The Study of Language, 3rd Edition.
Cambridge: Cambridge University Press/Offset by Jungle Publications.
Fromkin, Victoria and Robert Rodman (2003). An Introduction to Language, 8th Edition.
USA: Dryden Press/Offset by Rahnam.

Contrastive Analysis:
Keshavarz, Mohammad Hossein (2011). Contrastive Analysis and Error Analysis, 3rd Edition.
Tehran: Rahnama Press.
Zia’Hosseini, Mohammad (2009).
Contrastive Analysis of Persian and English and Error Analysis (for Students of Translation and English),
3rd Edition. Tehran: Rahnama Press.

Lexicology:
تجویدی، غلامرضا (1384). واژه شناسی انگلیسی. تهران: سمت.
شقاقی، ویدا (1386). مبانی صرف واژه. تهران: سمت.
افراشی، آزيتا (1386). ساخت زبان فارسی. تهران: سمت.
کلباسی، ایران (1371). ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
کشانی، خسرو (1371). اشتقاق پسوندی در زبان فارسی امروز. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

Practice of Translation:
Manafi Anari, Salar (1999). An Approach to English Translation of Islamic Texts I. Tehran: SAMT.
Manafi Anari, Salar (2009). A Study of Islamic Texts in English Translation II. Tehran: SAMT.

نویسنده: admin

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.