زمان آینده ساده: :Simple Future Tense
اکتبر13

زمان آینده ساده: :Simple Future Tense

زمان آینده ساده: q طرز تشکیل: Formation:i شکل مثبت: Affirmative Form:i فاعل+ shall/will + شکل ساده فعل q برای ساختن زمان آینده ساده می بایست افعال کمکی shall و will را بلا فاصله بعد از فاعل به کار برده و سپس مصدر بدون to یا همان شکل سادۀ فعل (simple form of the verb) را بعد از آن به کار بریم. باید توجه داشت که s سوم شخص مفرد زمان حال ساده هنگامی که به زمان آینده تبدیل می گردد حذف می گردد. نکته: از فعل کمکی shall برای اول شخص مفرد و...

ادامه مطلب
خلاصه نویسی خلاصه نویسی:  :Summary writing/Precis Writing
اکتبر07

خلاصه نویسی خلاصه نویسی: :Summary writing/Precis Writing

خلاصه نویسی: منظور از خلاصه نویسی، درک و نوشتن مفاهیم و نکات اصلی و اساسی یک متن است. بطوری که خواننده بتواند بدون اینکه وقت زیادی صرف جزئیات و نکات کم اهمیت آن کند، به منظور اصلی نویسنده پی ببرد. برای اینکه بتوان بطور صحیح ، متنی را خلاصه کرد، باید به نکات اصولی زیر توجه نمود: متن مورد نظر لازم است حد اقل دو بار خوانده شود. باید فهرستی از افکار و نکات اساسی که در قسمت های مختلف، به کار رفته، تنظیم گردد. باید نکات اصلی متن را که رابطۀ...

ادامه مطلب
درک مطلب در زبان انگلیسی
اکتبر07

درک مطلب در زبان انگلیسی

Comprehension از نظر دستور زبان انگلیسی اسم است و از فعل to comprehend  به معنی فهمیدن و درک کردن مشتق می شود. صفت این فعل، comprehensive  به معنی قابل درک و فهم است. بطور کلی منظور از comprehension مطالعه و خواندن متن یا متونی برای پی بردن به منظور نویسنده یا استماع قطعه ای برای درک محتوی و مفهوم آن است. هدف های اساسی در درک مطلب: Basic Aims in comprehension: هدف های اساسی در درک مطلب: این هدف ها را می توان بطور خلاصه به شرح زیر بیان...

ادامه مطلب
انواع قید
اکتبر05

انواع قید

انواع قید q  قید: صفت، اسم را توصیف می کند ولی قید، کلمات دیگر مخصوصاً فعل را توصیف می کند. مثال: The clever students usually speak perfectly. He finished the work quickly. چون کلمۀ perfectly فعل speak را و کلمۀ quickly فعل finished را توصیف می کنند، قید جمله می باشند. انواع قید: Kinds of Adverbs: انواع قید: قید در زبان انگلیسی بر هفت نوع است: قید زمان: Adverb of Time: قید زمان: قید زمان، زمان وقوع کار را دلالت می کند و محل آن در آخر...

ادامه مطلب
مطابقت فعل با فاعل: Agreement of Verb with Subject:i
اکتبر05

مطابقت فعل با فاعل: Agreement of Verb with Subject:i

مطابقت فعل با فاعل: فعل همواره باید با فاعل خود از نظر تعداد و شخص مطابقت نماید، لذا توجه به موارد ذیل، به شناسایی این مهم کمک می نماید. اگر فاعل مفرد باشد، فعل جمله نیز باید مفرد باشد و چنانچه فاعل به صورت جمع باشد، فعل جمله هم باید به صورت جمع باشد. مثال: جمع مفرد These girls are ready. This girl is ready. The packages of cigarettes are in my pocket. The package of cigarettes is in my pocket. اگر دو یا چند فاعل مفرد با کلمۀ and به...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.