کاربرد raise در زبان انگلیسی
ژانویه04

کاربرد raise در زبان انگلیسی

کاربرد raise در زبان انگلیسی به معنای رفتن به جایگاه بالاتر بسیار متداول است. اگرچه در زبان انگلیسی غیر رسمی برای بیان این مفهوم بیشتر از lift استفاده می شود. در این مقاله با واژه های مختلفی که معنای بالا بردن می دهند آشنا می شوید  گرامر کاربردی هریک را خواهید آموخت. Raise فعل raise به معنای بر کشیدن چیزی به جایگاهی بالاتر است؛ گرچه در زبان غیر رسمی برای بیان این معنی از فعل lift بیشتر استفاده می شود: The crane raised / lifted the...

ادامه مطلب
کاربرد علامت نقل قول در زبان انگلیسی
دسامبر08

کاربرد علامت نقل قول در زبان انگلیسی

آیا می دانید کاربرد علامت نقل قول در زبان انگلیسی به چه صورت است. آشنایی با کاربرد این علامت در تقویت مهارت نوشتاری زبان انگلیسی اهمیت بسزایی دارد. در این مقاله با موارد مختلف کاربرد علامت کوتیشن در زبان انگلیسی و گرامر کاربردی استفاده از آن آشنا می شوید. Quotation marks وقتی بخواهیم در نوشته زبان انگلیسی حرف کسی را مستقیماً نقل کنیم ، از علامت گیومه یا نقل قول استفاده می کنیم. توضیح : علامت گیومه یا نقل قول در انگلیسی آمریکایی به...

ادامه مطلب
کاربرد raise در زبان انگلیسی
دسامبر07

کاربرد raise در زبان انگلیسی

کاربرد raise در زبان انگلیسی به معنای رفتن به جایگاه بالاتر بسیار متداول است. اگرچه در زبان انگلیسی غیر رسمی برای بیان این مفهوم بیشتر از lift استفاده می شود. در این مقاله با واژه های مختلفی که معنای بالا بردن می دهند آشنا می شوید  گرامر کاربردی هریک را خواهید آموخت. Raise فعل raise به معنای بر کشیدن چیزی به جایگاهی بالاتر است؛ گرچه در زبان غیر رسمی برای بیان این معنی از فعل lift بیشتر استفاده می شود: The crane raised / lifted the...

ادامه مطلب
کاربرد really در زبان انگلیسی
دسامبر06

کاربرد really در زبان انگلیسی

کاربرد really در زبان انگلیسی به عنوان قید متداول است. این کلمه در جمله زبان انگلیسی معمولا قبل از صفت یا قید قرار می گیرد. این کلمه در زبان انگلیسی در دو معنای زیاد و یا واقعا مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به بررسی کاربرد این واژه در زبان انگلیسی و گرامر کاربردی این کلمه می پردازیم. really وقتی really قبل از صفت یا قید قرار می گیرد به معنی ( بسیار یا خیلی ) است: He is a really nice man. او آدم بسیار خوبی است. I know her...

ادامه مطلب
کاربرد recently
دسامبر06

کاربرد recently

کاربرد recently در زبان انگلیسی محدود به نوع خاصی از جمله نیست. این کلمه که بیانگر وقوع یک رخداد در گذشته نزدیک است در همه انواع جمله زبان انگلیسی از جمله سوالی، منفی یا مثبت مورد استفاده قرار می گیرد. واژه های دیگری نیز در زبان انگلیسی برای افاده ی این معنا مورداستفاده قرار می گیرند که در این مقاله به آن ها نیز اشاره خواهیم کرد. در این مقاله با کاربرد Recently و  not long age و lately آشنا می شوید و گرامر کاربردی استفاده از آنن ها را...

ادامه مطلب
کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.