حروف با صدا
سپتامبر24

حروف با صدا

حروف با صدا، حروفی هستندکه بطور مستقل تلفظ میشوند و هر کدام از آنها می توانند به تنهایی هجایی تشکیل دهند. تعداد این حروف در انگلیسی پنج حرف است که عبارتند از:  کلماتی که با حروف با صدا شروع می شوند، حرف تعریف نا معیّن an می پذیرند. مثال: یک سیب an apple یک پاک کن an eraser یک عقیده an idea یک اختراع an invention یک اصطلاح an idiom یگ پرتقال an orange یک چتر an umbrella یک دانشگاه but a university در دو عبارت an umbrella و a university...

ادامه مطلب
ضمایر در انگلیسی – فاعل – مفعول – ملکی – انعکاسی
سپتامبر19

ضمایر در انگلیسی – فاعل – مفعول – ملکی – انعکاسی

ضماير فاعلي   جمع مفرد   We I اول شخص You you دوم شخص They he, she, it سوم شخص     1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.) 2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود: · Am I right?   ضماير مفعولي فاعل → مفعول I → me You → you He → him She → her It → it We → us They → them اگر...

ادامه مطلب
حالت مجهول در زبان انگلیسی
سپتامبر17

حالت مجهول در زبان انگلیسی

از حالت مجهول (Passive) در زبان انگلیسی برای نشان دادن جملاتی استفاده می شود که در آنها به فاعل جمله اشاره ای نمی شود. کاربردها از جملات مجهول در زبان انگلیسی در مواردی استفاده می شود که فاعل جمله ناشناخته است یا اهمیت چندانی ندارد. با استفاده از این حالت می توان تاکید بر روی خود کار را به جای فاعل نشان داد. به مثال زیر توجه کنید: A man was hit by a car. (یک مرد توسط ماشین زیر گرفته شد.)   He was injured. (او مجروح شد.)  ...

ادامه مطلب
حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی
سپتامبر16

حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

حالت شرطی نوع دوم (conditional II) نوعی از حالت شرطی است که برای نشان دادن فعالیتی که در گذشته و در شرایطی خاص می تونسته انجام شود استفاده می شود. کاربرد فعالیت یا کاری که در گذشته و در شرایطی خاص می توانسته اتفاق بیوفتد (ولی اتفاق نیوفتاده). به مثال زیر توجه کنید: If I had had time in the afternoon, I would have helped you bake the cake. (اگر من بعد از ظهر وقت داشتم، به تو کمک می کردم تا کیک را بپزی.) ساختار گرامری برای ساختن حالت...

ادامه مطلب
حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی
سپتامبر16

حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

حالت شرطی نوع اول (conditional I) نوعی از حالت شرطی است که معمولا برای نشان دادن فعالیت که می توانسته در شرایطی خاص صورت گیرد استفاده می شود. کاربرد فعالیت یا کاری در زمان حال یا آینده که می توانسته تحت شرایطی خاص صورت بگیرد. (اما در شرایط فعلی انجام نمی شود.) به مثال زیر توجه کنید: If I had time, I would help you. (اگر وقت داشتم، به تو کمک می کردم. [نشان می دهد که الان وقت ندارم و به تو کمک نمی کنم.]) ساختار گرامری برای ساختن حالت...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.