آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -29
آگوست19

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -29

Feel like (doing something) معنی فارسی: خواستن – I don’t want to stay home again tonight, I feel like doing something. – من نمی‌خوام امشب دوباره خونه بمونم، من می‌خوام یه کاری...

ادامه مطلب
آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -27
آگوست03

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -27

Jump out of the frying pan and into the fire معادل فارسی: از چاله درآمدن و در چاه افتادن – I know that you thought this part of the program was difficult, but wait until you sea the next part. You’re jumping out of the frying pan and into the fire. – من می دانم که شما فکر می کنید این بخش از برنامه مشکل بود، اما صبر کنید تا بخش بعدی را ببینید. شما دارید از چاله در می آیید و در چاه می افتید....

ادامه مطلب
اهمیت فراگیری اصطلاحات انگلیسی
جولای26

اهمیت فراگیری اصطلاحات انگلیسی

اهمیت فراگیری اصطلاحات اصطلاحات (idioms) کلمات و عبارات ثابتی هستند کـه یـا از لحاظ گرامری غیرعادی هستند (مثل «Long time, no see!» و یا از این جهت که دارای معنی‌ای هستند که نمی‌تواند از معانی کلمات تشکیل دهنده آن استخراج شود (مانند: It’s raining cats and dogs!). هر زبانی دارای اصطلاحات خاص خودش می‌باشد و اغلب فراگیری آنها برای زبان‌آموزها دشوار می‌باشد. مثال: معنی تحت اللفظی (نه یک اصطلاح): – She broke the ice with a small...

ادامه مطلب
آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -25
جولای25

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -25

Lose one’s head معنی: دستپاچه شدن – When Mel saw a dog in the street right in front of his car, he lost his head and drove into a tree. – وقـتی مل سگی را در خیابان درست در مقابـل ماشینش دید، دستپاچه شد و بـه یک درخت...

ادامه مطلب
آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -24
جولای15

آموزش تصویری اصطلاحات انگلیسی -24

  Cross your finger توضیح: برای موفقیت کسی یا اتفاق چیزی امیدوار بودن – we’ll be crossing our fingers for you to pass your exam. – امیدواریم (دعا می کنیم) در امتحانت قبول شوی....

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.