bigtheme
کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی
دسامبر11

کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی

کاربردهای مختلف she در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از she را در این مقاله بخوانید. She She ضمیر سوم مفرد است و به عنوان فاعل جمله به کار می رود. وقتی بخواهیم به زن ، دختر یا حیوان ماده ای اشاره کنیم که هویت ( مونث بودن ) او معلوم است و یا قبلاً نام او ذکر شده است از she استفاده می کنیم: My sister’s very strong, she can swim 5 miles. خواهرم خیلی نیرومند است ، او میتواند پنج مایل شنا کند. When Beth arrived...

ادامه مطلب
بیان پشیمانی در زبان انگلیسی
دسامبر11

بیان پشیمانی در زبان انگلیسی

بیان پشیمانی در زبان انگلیسی با واژه های مختلفی امکان پذیر است. منظور از پشیمانی این است که انسان از انجام کاری به دلیل اینکه نادرست است یا دیگران آن را نادرست می پندارند، احساس ناراحتی کند. در این مقاله به بررسی کلمات مختلف طبان انگلیسی که این مفهوم را می رسانند پرداخته شده و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها را بیان کرده ایم. Shame فعل  shame در زبان انگلیسی وقتی به کار می رود که کسی از انجام کار نادرستی احساس ناراحتی...

ادامه مطلب
تفاوت since و for
دسامبر05

تفاوت since و for

در این مقاله به بیان تفاوت بین since و for و بررسی نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از since و نکات کاربردی گرامر زبان انگلیسی در استفاده از for می پردازیم. Since کلمه ی since را بیشتر هنگامی به کار می برند که بخواهند درباره ی حالتی یا عملی سخن بگویند که زمانی در گذشته شروع شده و تا لحظه ای که از آن حالت یا عمل سخن می گویند ادامه داشته است: I’ve been here sicne ten o’clock this morning. امروز صبح از ساعت ۱۰ تا حالا اینجا هستم....

ادامه مطلب
تفاوت sit at و sit on در زبان انگلیسی
دسامبر05

تفاوت sit at و sit on در زبان انگلیسی

تفاوت sit at و sit on در زبان انگلیسی به محل و نوع نشتن برمی گردد. در این مقاله به بررسی کاربرد هریک از کلمات، بررسی تفاوت sit at و sit on و همچنین نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Sit عبارت فعلی sit at را برای نشستن پشت میز ، پیانو میز تحریر ، کامپیوتر ، پشت فرمان اتومبیل ، هواپیما و نظایر آن به کار می برند؛ مگر آن که بخواهند روی آن ها بنشینند! در آن صورت از فعل sit on استفاده می کنند. عبارت فعلی sit in...

ادامه مطلب
انواع جاده به زبان انگلیسی
دسامبر01

انواع جاده به زبان انگلیسی

انواع جاده به زبان انگلیسی با واژه های مختلفی بیان می شوند. در این مقاله به بررسی کلمات زبان انگلیسی با معنای خیابان و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از آن ها می پردازیم. Road Road واژه ی عامی است که باید (راه یا جاده) ترجمه شود و معمولاًشهرها و روستاهارابه یکدیگر متصل می کند: This is a road map of Ireland. این نقشه ی راه های ایرلند است. کلمه ی street به معنای (خیابان ) عام ترین کلمه زبان انگلیسی ، برای راهی در درون  شهرها است...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.