ضرب المثل انگلیسی به فارسی(40)
فوریه08

ضرب المثل انگلیسی به فارسی(40)

ضرب المثل: A Slip Of The Tongue مفهوم به انگلیسی: Something which you did not mean to say مفهوم به فارسی : وقتیچیزی را گفته اید كه قصد گفتنش را نداشته...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی(37)
فوریه04

ضرب المثل انگلیسی به فارسی(37)

ضرب المثل: A Fool And His Money Are Easily Parted مفهوم به انگلیسی: Foolish people lose money easily مفهوم به فارسی : یه احمق راحت پولشو از دست...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی (36)
فوریه03

ضرب المثل انگلیسی به فارسی (36)

ضرب المثل: A Drop In The Bucket مفهوم به انگلیسی: Something that isn’t important because it’s very small مفهوم به فارسی : چیزیكه بدلیل كوچك بودن اهمیت...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی (35)
فوریه02

ضرب المثل انگلیسی به فارسی (35)

ضرب المثل: A Dime A Dozen مفهوم به انگلیسی: Cheap and easy to get مفهوم به فارسی : چیزیكه ارزان و راحت بدست...

ادامه مطلب
ضرب المثل انگلیسی به فارسی (34)
فوریه01

ضرب المثل انگلیسی به فارسی (34)

ضرب المثل: A Chip On Your Shoulder مفهوم به انگلیسی: Angry because of what happened in the past مفهوم به فارسی :عصبانی بودن بخاطر چیزی كه قبلا اتفاق...

ادامه مطلب
کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.