۱۰۱ راه برای یادگیری زبان انگلیسی (قسمت اول)
ژانویه16

۱۰۱ راه برای یادگیری زبان انگلیسی (قسمت اول)

اگر تصمیمتان را گرفته اید ، قدم اول را برداشته اید و قرار است آموزش زبان انگلیسی را شروع کنید ، من برای شما ۱۰۱ راه برای یادگیری زبان انگلیسی را ترجمه کرده ام تا برای رسیدن به مقصد تنها نباشید. برای انجام هر کاری راههای مختلفی هست ، راههایی که برای حرکت در آنها بیشتر از هرچیزی به همت و یک قدم محکم نیاز داریم ، اولین قدم را که برداری (اگر درست و با اطمینان باشد) ، بعد از آن ، راه تو را به جلو هدایت میکند. تنها کمی همت و اعتماد به نفس...

ادامه مطلب
جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(19)
مارس19

جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(19)

We appreciate light Because we have been in darkness By the same token we can experience joy because we have known sadness ((David Weatherford)) ما از گرما لذت میبریم چون در سرما بوده ایم قدر نور را میدانیم زیرا در تاریکی بوده ایم به همین وصف ما شادیم زیرا غم را...

ادامه مطلب
جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(18)
مارس18

جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(18)

مردم می گویند: آدم های خوب را پیدا کنید و بدها را رها کنید. اما باید اینگونه باشد، خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آن ها را نادیده بگیرید. They say: find the good ones and let go of the bad ones. But it should be: find the good in people and overlook...

ادامه مطلب
جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(17)
مارس11

جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(17)

Happiness cant come from without it must come from within. it is not what we see and touch or that which others . do for us which makes us happy it is that which we think and feel and do first for the other fellow and then for ourselves. شادکامی نه از برون که از درون فرا میروید شادکامی آن نیست که میبینیم و لمس میکنیم و یا چیزی که دیگران برایمان انجام میدهند وشادمان میسازد شادکامی آن است که ما میندیشیم حس میکنیم و انجام میدهیم نخست...

ادامه مطلب
جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(16)
مارس08

جملات کوتاه و آموزنده انگلیسی به فارسی(16)

The wind sings of our nostalgia and the starry sky ignores our dreams.  Each snow flake is a tear that fails to trickle  Margot Bicke دلتنگيهاي آدمي را باد ترانه‌يي مي‌خواند، روياهايش را آسمان پر ستاره ناديده مي‌گيرد، و هر دانه‌ي برفي به اشكي نريخته مي‌ماند.  ترجمه احمد...

ادامه مطلب
کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.