ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

 یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

 افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

 یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

 مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

تعریف : اسم کلمه ای است که برای نامیدن هر چیز . شخص و یا مکان بکار می رود

مثال :

Book – Ali – Home – Ahmad – Helena – Mother – Tatiana – Michael …

 

بعضی از اسامی در زبان انگلیسی مرکب(Compound Noun ) هستند مثل :

Note + book                                 Tea + pot

Work + man                                 Step + mother

Coal + mine                                 Address + book     

 

(انواع اسمها  Kinds of Nouns  )

 

در زبان انگلیسی چهار نو ع هستند :

  

  1.        اسم عام Common Noun
  2.        اسم خاص  Proper Noun
  3.        اسم معنی Abstract Noun
  4.        اسم جمع Collective Noun

 

اسم عام : اسمی است که در میان عده ای از اشیاء اشخاص و مکان عمومیت داشته باشد . مثل :

Pencil                Boy                Cinema                Girl                  Desk   

 

اسم خاص : اسمی است که نام مخصوص شخص شئ   یا مکان معینی باشد مثل :

Iran                      Ali                Azadi square               Kerman shah

 

اسم معنی : اسم حالت عمل یا وضعیت را اسم معنی گویند و به خودی خود وجود ندارد و آنرا باید در وجود اشیاء یا اشخاص احساس کرد مثل :

Kindness            Pain                 Speed                        Health                     

 

اسم جمع : اسمی است که در صورت مفرد  هستند ولی در معنی به گروه و دسته دلالت می کنند مثل :

Army               Navy                   Team                    

Police              Class                  Crowd

 

این اسامی را معمولا با فعل مفرد به کار می برند ولی بعضی از آنها  با فعل جمع همراهند . مثل :

اسم جمع همراه با فعل مفرد :

The class has an English lesson everyday.

There was a large crowd in the street.

اسم جمع همراه با فعل جمع :

There were a lot of people at the street.

The police have captured the thieves.    

 

 

اسم های قابل شمارش (Countable ) و غیر قابل شمارش (Uncountable) :

 

اسم های قابل شمارش اسم هایی هستند که بتوان قبل از آنها اعداد یا a   و an  به کار برد و یا بتوان آنها را جمع بست . اما اسم های غیر قابل شمارش را نمی توان با اعداد استفاده کرد یا جمع بست .

 

مثال برای اسم قابل شمارش

We have four children, three sons & a daughter.

مثال برای اسم غیر قابل شمارش

I went out to breathe in some fresh air.

 

پسوند های اسم ساز :                         

می توانیم با استفاده از افعال اسم های معنی را بسازیم اما متاسفانه قانون خاصی وجود ندارد که نشان دهد چه پسوند ی با کدام فعل اسم را تشکیل می دهند . بعضی از پسوند های اسم ساز عبارتند از:

(Ice – ion – ment- Ence – ance – ing – al – y  ) و مثال آنها عبارتند از :

 

                                      

                              اسم                                                    فعل

(Ice)

                       

               Serve    خدمت کردن                                         Service خدمت

              Advise   نصیحت کردن                                      Advice نصیحت

                                                           (Ment)

              Improve  بهتر کردن                                           Improvement   اصلاح  

              Employ    استخدام کردن                                     Employment استخدام

                                                            (Ion) 

              Invent     اختراع کردن                                       Inventionاختراع

              Educate تربیت کردن                                         Education آموزش

                                                             (Y)

             Deliver   تحویل دادن                                         Delivery تحویل

             Discover کشف کردن                                        Discovery کشف

                                                           (Ence)

             Refer   رجوع کردن                                             Reference رجوع

             Exist   وجود داشتن                                              Existence هستی

                                                          (Ance)

            Appear   ظاهر شدن                                            Appearance ظاهر

            Accept   قبول کردن                                            Acceptance پذ یرش

                                                          (Al)

            Propose   پیشنهاد کردن                                         Proposal پیشنهاد

           Arrive  وارد شدن                                                 Arrival ورود

                                                         (Ing)

            Draw   رسم کردن                                               Drawing رسم 

            Begin  شروع کردن                                            Beginning آغاز

 

نکته : بعضی از اسم های معنی از اسم عام درست می شوند . مثل :  

    

                      Child    بچه                                      Childhood بچگی

                     King     پادشاه                                   Kingship پادشاهی  

                      Fool      ابله                                       Folly  حماقت 

 

 

جمع بستن اسم ها :

اسامی را معمولا با افزودن(s) جمع می بندند

 

Book            Books        Car            Cars                      Word              Words

 

اما بعضی از اسامی به شکل دیگر جمع بسته می شوند :

 

الف : اسامی که به( o- ch – sh – ss – x – or z )  ختم می شوند با اضافه کردن( es ) در آخر اسم جمع بسته می شوند مثل :

Class           Classes                                         Dish            Dishes    

Church             Churches                                  Box             Boxes         Tomato              Tomatoes

 

ب : اسامی که به( y )  ختم می شوند که در شکل جمع( y )  حذف می شود و( ies ) در آخر اسم اضافه می شود . مثل :

 Baby            Babies       Lady           Ladies        Country          Countries

 

نکته : اگر اسمی به( y ) ختم شود و حرف قبل از( y )  یکی از حروف صدا دار باشد( y ) حذف نمی شود و آن اسم با( s ) جمع بسته می شود. مثل :

Day               Days                                 Boy               Boys 

 

ج : اسامی که به( f or fe )  ختم می شوند که عبارتند از:

( calf , half , knife , leaf , life , loaf , self  sheaf , shelf , thief , wife , wolf  )

 

 و در شکل جمع( f or fe ) حذف می شود و در آخر اسم( ves ) اضافه می شود . مثل :

 

Wife                 Wives                            Wolf                  Wolves 

 

د : اسامی که شکل جمع آنها با شکل مفرد متفاوت است . مثل :

Foot              Feet                 Mouse            Mice          Man                Men    Woman              Women                             Tooth                  Teeth

 

حالت مالکیت اسم( The possessive form of Noun )

 

برای ساخت حالت مالکیت یک اسم دو راه وجود دارد .یکی استفاده از‘sو دیگری  اسم + of

 

حالت اول : s مالکیت

 

این حالت را می توان با افراد گروهی از افراد همچون شرکت ها و غیره و دیگر موجودات زنده مکانها و زمانها به کار برد .

 

1) اگر اسامی ما اسامی مفرد و یا اسامی جمع بی قاعده ( که به s ختم نمی شوند ) باشند در حالت مالکیت به انتهای آنها (‘s   ) اضافه می کنیم . مثل :

Philip‘s car          The city‘s new theatre         The college‘s administration

 

2) اگر اسامی ما اسامی جمع با قاعده باشند که به s ختم می شوند در حالت مالکیت به انتهای آنها   ( ‘ ) اضافه می کنیم . مثل :

The boys’ boots                           The companies’ difficulties   

 

3) برای ساختن حالت مالکیت در نامهایی که به s ختم می شوند می توانیم به انتهای آنها(‘) و یا(‘s)  اضافه کنیم. مثل :

It’s Derek Jones’(or       Derek Jones’s ) new car .

 

نکته : معمولا وقتیکه معنی واضح است می توانیم اسم بعد از‘s   را حذف کنیم .

Whose hat is this?  Richard’s

 

4) هر گاه  چندین اسم در جمله پشت سر هم باشد و بخواهیم به آنها‘s  اضافه کنیم ‘s  را تنها به آخرین اسم اضافه می کنیم .

Jack and Mike’s car                         Mr. and Mrs. Smith’s house          

 

5) حالت مالکیت در اسامی مرکب به این صورت است که آخرین کلمه در اسم مرکب‘s می گیرد

 

My brother-in-law’s book   

 

حالت دوم : اسم + of

 

برای بیان مالکیت میان اشیا از این الگو استفاده می کنیم . مثل :

The roof of the room                               The name of the book

 

1) گاهی اوقات می توانیم به جای حالت بالا از ( اسم + اسم ) استفاده کنیم . مثل :

The garage door                                      The shop owner

 

2) با عبارات زیر از اسم + of  باید استفاده کرد .

 

The beginning / end / top / bottom / front / back / middle / side

 

The back of car                               the beginning of month


برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از تکنیک‌های کاربردی وبسایت زبانشناس استفاده کنید:

 

نویسنده: رضا

A distant tour begins with one step… سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود...

انتشار این نوشته در

1 دیدگاه

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.