ضمايم پرسشي پرسشهاي کوتاهي هستند که به انتهاي يک جمله (در انگليسي محاوره‌اي) افزوده مي‌شوند.

به جملات زير دقت کنيد:

  • You are a teacher, aren’t you? (شما يك معلم هستيد، اينطور نيست؟)

  • Farhad works hard, doesn’t he?(فرهاد سخت کار مي‌کند، اينطور نيست؟)

در مثالهاي بالا aren’t youو doesn’t heضمايم پرسشي هستند.

قواعد ساختن ضمايم پرسشي

1- ضمايم پرسشي از دو کلمه ساخته مي‌شوند>>> يک ضمير فاعلي پس از يک فعل کمکي

جمله اصلي + ضميمه پرسشي
Tom is a student, isn’t he?
فعل
کمکي
ضمير
فاعلي

2- فاعل آن با فاعل جمله اصلي مطابقت مي‌کند:

  • Jim plays football, doesn’t he?

  • The students will be arriving soon, won’t they?

3- فعل کمکي آن با فعل کمکي جمله اصلي مطابقت مي‌کند، با اين تفاوت که:

الف- اگر جمله اصلي مثبت باشد، «ضميمه پرسشي» منفي، و اگر جمله اصلي منفي باشد «ضميمه پرسشي» مثبت خواهد بود.

  • It wasn’t an interesting film, was it?

  • They will finish their job, won’t they?

  • You wouldn’t tell anyone, would you?

ب- اگر هيچ نوع فعل کمکي در جمله اصلي وجود نداشت از does، do و يا did (با توجه به زمان جمله) استفاده مي‌کنيم:

  • She plays the piano, doesn’t she?

  • You look well today, don’t you?

  • You sold your car, didn’t you?

نویسنده: admin

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.