bigtheme

ویژگی های اصلی زبانشناس به شرح زیر است:

 یادگیری زبان انگلیسی با بهترین منابع و داستان های آموزشی

 افزایش سریع دایره‌ی لغات انگلیسی با روشی ابتکاری

 یادگیری مکالمه زبان انگلیسی و گرامر با استراتژی‌های کارآمد (تکنیک سایه و پنج استراتژی دیگر)

 مناسب برای تمام سطوح، به همراه ترجمه‌ی فارسی مطالب برای مبتدی‌ها

برای مشاهده‌ی آنلاین مطالب آموزش، به قسمت داستان‌ کوتاه انگلیسی وبسایت زبانشناس مراجعه بفرمایید.

برای مشاهده‌‌ی کامل ویژگی های نرم افزار زبانشناس به بخش نرم افزار آموزش زبان انگلیسی اندروید زبانشناس مراجعه کنید.

برای ورود به صفحه‌ی اصلی وبسایت زبانشناس، روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید:

  زمان حال ساده: Simple Present Tense:i

زمان حال ساده:

طرز تشکیل:  :Formation

شکل مثبت:  :Affirmative Form

(مصدر بدون to ) + فاعل

برای ساختن زمان حال ساده در انگلیسی to مصدر را حذف می کنیم و فعل را برای فاعل های مختلف صرف می نماییم.

مثال:

جمع

مفرد

کار می کنیم.

We work.

کار می کنم.

I work.

کار می کنید.

You work.

کار می کنی.

You work.

کار می کند. (مذکر)

He works.

کار می کنند.

They work.

کار می کند. (مؤنث)

She works.

 

کار می کند. (غیر انسان)

It works.

نکته: باید توجه داشته باشیم که در زمان حال ساده اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد یعنی فاعل it، she، he یا نام مربوط به یک انسان، یک حیوان یا یک شئی باشد فعل آن جمله s می گیرد و اگر فعل به یکی از حروف z، x، o، ch،sh،s ختم شود es می گیرد. اگر فاعل سوم شخص مفرد باشد و فعل به y ختم شود، چنانچه قبل از y حرف صدا داری مانند a، e، i، o، u نباشد، حرف y به ies تبدیل می شود ولی اگر قبل از y حرف صدا داری وجود داشته باشد آن فعل فقط  s می گیرد.

مثال:

او بازی می کند. She plays.
مری تلاش می کند. Mary tries.

فعل سوم شخص مفرد در زمان حال ساده  s و یا es می گیرد و آن هم فقط در جملات مثبت، در صورتیکه جمله منفی و یا سؤالی باشد هرگز از s یا es استفاده نمی گردد.

مثال:

او به زیبایی پینگ پنگ بازی می کند. He plays ping pong beautifully.
او به زیبایی پینگ پنگ بازی نمی کند. He doesn’t play ping pong beautifully.
آیا او به زیبایی پینگ پنگ بازی می کند؟ Does he play ping pong beautifully?

فعل have بعد از سوم شخص مفرد تبدیل به has می شود و فعل be (بودن) در زمان حال ساده بعد از I  تبدیل به am و بعد از سوم شخص مفردتبدیل به is و بعد از we، you ، they تبدیل به are می شود.

افعال کمکی  ought to، dare، need، shall، should، may، might، will، would، can، could، must، have to، حرف s   نمی گیرند و فعل بعد از آنها نیز s نمی گیرد.

مثال:

او ممکن است دیر به میهمانی بیید. He may come late to the party.
 او میتواند خیلی خوب شنا کند. She can swim very well.
مری به میهمانی فردا  شب خواهد آمد. Mary will come to the party tomorrow night.
شکل سوالی و منفی: Question & Negative Form:

برای سؤالی کردن جملات زمان  حال ساده دو فعل کمکی do و does را در ابتدای جمله قبل از فاعل قرار می دهیم . بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می شود.


برای منفی کردن زمان حال ساده از دو فعل کمکی do و does با کمک کلمۀ not استفاده می گردد بدین ترتیب که از does برای سوم شخص مفرد و برای سایر ضمایر از do استفاده می گردد.

مثال:

من می خوانم. (شکل مثبت) I read.
من نمی خوانم. (شکل منفی) I don’t read.
 آیا من می خوانم؟ (شکل سؤالی) Do I read?

نکته:“s” سوم شخص در حالت سؤالی و منفی حذف می گردد.

مثال:

او می آید. (مثبت) He comes.
آیا او می آید؟ (سؤالی) Does he come?
نه، او نمی آید. (منفی) No, he doesn’t come.
موارد کاربرد زمان حال ساده: Usage:

زمان حال ساده برای بیان اعمالی که همیشه تکرار می شوند و به صورت عادت در آمده باشند به کار می رود.

مثال:

من هر روز به مدرسه می روم. I go to school everyday.
او هر روز زود از خواب بیدار می شود. She gets up early every morning.

برای بیان حقیقتی که عمومیت داشته باشد.

مثال:

زمین به دور خورشید می گردد. The earth goes round the sun.
در بهار برف آب می شود. Snow melts in spring.

برای بیان انجام عملی که در آیندۀ نزدیک صورت گیرد مشروط بر آن که قید زمان آینده حتماً در جمله ذکر گردد.

مثال:

او فردا به اینجا می آید. He comes here tomorrow.
من امشب با او صحبت می کنم. I talk to him tonight.

نویسندگان مطبوعات برای مهم و با ارزش جلوه دادن موضوعات، عناوین روزنامه ها را به زمان حال ساده بیان می کنند.

مثال:

ارتش ایتالیا عقب نشینی می کند. (عقب نشینی کرد.)

Italian Army withdraws.

qنکته: اگر یکی از قیدهای تکرار مانند often، usually، generally، sometimes، never، seldom، rarely، always، frequently در جمله وجود داشته باشد فعل آن جمله معمو لاً حال ساده است.

محل قرار گرفتن قیدهای تکرار د ر جملات انگلیسی بعد از فعل کمکی و قبل از فعل اصلی می باشد.

مثال:

او اغلب تنها به اینجا می آید. He often comes here alone.
او معمولاً دیر نمی آید. She doesn’t usually come late.
او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت می کند. He always speaks English in the classroom.
آیا او همیشه در کلاس انگلیسی صحبت می کند؟ Does he always speak English in the classroom?

 


برای یادگیری آسان زبان انگلیسی می توانید از تکنیک‌های کاربردی وبسایت زبانشناس استفاده کنید:

 

نویسنده: رضا

A distant tour begins with one step… سفري به طول هزارفرسنگ با يك گام آغاز مي شود...

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.