املا و دستور زبان پیغام خود را نیز ویرایش کنید. اگر [شرکت یا سازمان] ارائه دهنده ایمیل از قبل گزینه ی املا و دستور زبان را برایتان تدارک ندیده است، ایمیل خود را (با استفاده از copy-paste) به یک برنامه واژه پرداز برده، در صورت لزوم در آن تجدید نظر کرده و آن را دوباره به ایمیل خود بازگردانید.