291707_701
مقاله ای به قلم مترجم آثار مارکز به انگلیسی به ترجمه تحسین برانگیز مژده دقیقی را در نشریه ادبیات تطبیقی اینجا بخوانید.
ﮔﻮﺗﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﮔﺮ ادﺑﻴﺎتی درﻫﺎ را ﺑﻪروی ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ و ﻛﻤﻚﻫﺎی ادﺑﻴﺎتﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﺒﻨﺪد، ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ میﻛﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺑﻌﺶ از اﻋﺘﺒﺎر می اﻓﺘﻨﺪ.

مقاله ای به قلم مترجم آثار مارکز به انگلیسی به ترجمه تحسین برانگیز مژده دقیقی را در نشریه ادبیات تطبیقی اینجا بخوانید.

نویسنده: admin

انتشار این نوشته در

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.