bigtheme
تمرین های تلفظ انگلیسی
نوامبر10

تمرین های تلفظ انگلیسی

در این بخش سعی می کنیم با دانشی که در بخش های قبل به دست آورده ایم از طریق حروف فونتیک تلفظ کلمات در زبان انگلیسی را بخوانیم و تا حدی تلفظ متفاوت کلمات در دو لهجه آمریکایی و بریتانیایی را مقایسه کنیم. water تلفظ بریتانیایی water /ˈwɔːtə(ɹ)/ تلفظ آمریکایی water  (/ˈwɑtɚ/) /ˈwɔtɚ/ واژه water دو بخش است: wa.ter و در ابتدا می بینیم که  تاکید واژه بر روی بخش اول آن است. در تلفظ بریتانیایی در ترکیب فونتیک ما ابتدا صدای /w/ را داریم (“واو”...

ادامه مطلب
استرس یا تاکید در تلفظ انگلیسی
نوامبر10

استرس یا تاکید در تلفظ انگلیسی

توضیح را با یک مثال آغاز می کنیم. این دو جمله را بخوانید: او از مدرسه آمد. او از مدرسه آمد؟ هر دو جمله ساختار تلفظی یکسانی دارند اما چیزی در آنها وجود دارد که تفاوت بین جمله سوالی و خبری را نشان میدهد. اگر دقیق تر توجه کنید در جمله دوم تاکیدی بر قسمت آخر جمله وجود دارد. این تاکید میتواند معانی متفاوتی به جمله سوالی بدهد. اگر همین تاکید را به جای “آمد” بر روی هر بخش دیگری بگذارید اینطور به نظر می رسد که در مورد آن بخش سوال می کنید....

ادامه مطلب
آواهای صدادار مشترک انگلیسی
نوامبر10

آواهای صدادار مشترک انگلیسی

صدای /æ/ صدای /æ/ در زبان انگلیسی تا حد زیادی مشابه صدای ” َ ” (فتحه) در زبان فارسی است. صدای /æ/ در انگلیسی یک صدای همیشه کوتاه است یعنی این صدا شکل بلند ندارد. صدای /æ/ معمولا توسط حرف “A” ساخته می شود. به مثال زیر توجه کنید: cat : /kæt/ hat : /hæt/ صدای /ɛ/ صدای /ɛ/ در زبان انگلیسی مشابهی در زبان فارسی ندارد. نزدیک ترین معادل این صداها در فارسی صدای “کسره” است. برای ساختن این صداها دهان خود را به شکل صدای ”  َ ” (فتحه) باز کنید اما...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.