زمان گذشته استمرای- past continues
جولای18

زمان گذشته استمرای- past continues

زمان گذشته استمرای گذشته استمراری زمانی را در گذشته نشان می دهد که یک اتفاق یا عملی به شکل ادامه دار یا مستمر در یک بازه زمانی شکل گرفته باشد. از کاربردهای اصلی این ساختار : توضیح در مورد عملی که مدتی در گذشته ادامه یافته ( معمولا در مورد بازه زمانی مستقیما صحبت می کنیم): I was watching movie all the night. من تمام طول شب را فیلم می دیدم. هنگامی که عملی در حال انجام بوده است و عمل یا اتفاقی آن را قطع کرده است. While I  was calling,...

ادامه مطلب
زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی
ژانویه14

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی

یکی از زمانها در زبان انگلیسی زمان گذشته ساده می باشد، این زمان برای بیان اتفاقاتی است که در زمان گذشته رخ داده است و کاملاً به پایان رسیده است ، حالا برای درک بهتر، مثال هایی را برای شما در نظر گرفته ام که در ادامه اونارو با هم بررسی می کنیم… زمان گذشته ساده،گذشته ساده،زمان ها در زبان انگلیسی   دیروز او را دیدم. I saw him yesterday. او شب گذشته پنجره را باز کرد. He opened the window last night. دیروز تمام صبح باران بارید.در موقع...

ادامه مطلب
زمان گذشته استمراری با مثال
مه25

زمان گذشته استمراری با مثال

زمان گذشته استمراری ساختار  جملات پرسشی: eating? playing? talking? I,  he, she, it was wasn’t you, we, they were weren’t  جملات مثبت و منفی: walking playing fishing was wasn’t I,  he, she, it were weren’t you, we, they کاربرد از زمان گذشته استمراری بيشتر برای بيان کارهايی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست. در اغلب موارد گذشته استمراری...

ادامه مطلب
زمان گذشته ساده
مه09

زمان گذشته ساده

  زمان گذشته ساده ساختار (last week) (yesterday) worked I, we, you, he, she, … played heard   منفی work… play… hear… didn’t did not I, we, you, he, she, …     پرسشی work…? play…? hear…? I, we, you, he, she, … Did     کاربرد گذشته ساده در موارد زير کاربرد دارد: 1- برای بيان کاری که در گذشته و زمان مشخصی به پايان رسيده است: We met last week. He...

ادامه مطلب
زمان گذشته استمراری (past  continuous  tense)
ژوئن27

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اهداف درس(Objectives): – آشنایی با زمان گذشته استمراری – سوالی و منفی کردن این افعال – قیدهای این زمان – کاربرد این زمان این زمان بیان کننده عملی است که به صورت استمرار در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است و تأکید روی استمرار عمل که در گذشته دردوره ای از زمان در حال انجام گرفتن بوده است ، فرمول این زمان به صورت زیر است : Was  ,  were  +  verb  – ing Watching  TV. Were We , you , they Watching  TV. Was I ,...

ادامه مطلب
زمان گذشته ساده (Simple  past  tense)
ژوئن27

زمان گذشته ساده (Simple past tense)

اهداف درس(Objectives): – آشنایی با زمان گذشته ساده – سوالی و منفی کردن این افعال – قیدهای این زمان – کاربرد این زمان گذشته ساده، عملی را توصیف می کند که در گذشته به وقوع پیوسته و یا عادتی را در گذشته بیان می کند و اکنون تمام شده است. علامت این زمان قید زمان last …. , ago , yesterday می باشد . 1 ) گذشته ای که با افعال to  be ساخته می شود . (Past  tense  of  Be .) Absent Was I , he , she , it Absent Were You , we...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.