مقدمه ای بر دستور زبان: Introduction to Grammar:i
سپتامبر23

مقدمه ای بر دستور زبان: Introduction to Grammar:i

کلمه: کلمه، به لفظی گفته می شود که دارای معنی بوده و از یک یا چند حرف تشکیل شود. زبان: زبان، عبارت است از اصول سخن گفتن و نوشتن و بطور کلی شامل مجموعۀ الفاظی است که افراد یک جامعه برای بیان افکار خود و درک گفتار دیگران از آن استفاده می کنند. دستور زبان: دستور زبان: دستور زبان یا همان گرامر زبان انگلیسی مجموعۀ قواعد و مقرراتی است که برای درست نوشتن، درست خواندن، درست گفتن و ایجاد رابطۀ درست بین کلمات به کار می رود. در این مجموعه نهایت...

ادامه مطلب
نقل قول Reported speech
سپتامبر19

نقل قول Reported speech

هنگاميکه ميخواهيم گفته‌هاي شخص ديگري را نقل کنيم، مي‌توانيم از دو حالت مختلف استفاده کنيم: 1- مي‌توانيم گفته‌هاي شخص مورد نظر را عيناً (واو به واو) تکرار کنيم (نقل قول مستقيم): She said, ‘It is raining.’ و يا مي‌توانيم از نقل قول غير مستقيم استفاده کنيم: She said that it was raining. در مثال زير به تغييرات ايجاد شده خوب دقت کنيد: چند نکته: 1- در نقل قول غير مستقيم هميشه مي‌توانيم that را حذف کنيم : He said (that) he was...

ادامه مطلب
ضمایر در انگلیسی – فاعل – مفعول – ملکی – انعکاسی
سپتامبر19

ضمایر در انگلیسی – فاعل – مفعول – ملکی – انعکاسی

ضماير فاعلي   جمع مفرد   We I اول شخص You you دوم شخص They he, she, it سوم شخص     1- همه ضماير شخصي (فاعلي، مفعولي و…) به استثناء it در مورد انسان به کار گرفته مي‌شوند. (they هم مي‌تواند به انسان و هم به اشياء اشاره کند.) 2- ضمير I هميشه بصورت بزرگ نوشته مي‌شود، حتي اگر در وسط يک جمله بکار گرفته شود: · Am I right?   ضماير مفعولي فاعل → مفعول I → me You → you He → him She → her It → it We → us They → them اگر...

ادامه مطلب
افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی
سپتامبر15

افعال عبارتی (Phrasal Verbs) در زبان انگلیسی

افعال عبارتی (Phrasal verbs) در زبان انگلیسی افعالی هستند که از ترکیب فعل با یک حرف اضافه یا قید ساخته می شوند. این افعال معمولا معنایی کاملا متفاوت با فعل اصلی دارند. ساختار گرامری افعال عبارتی در زبان انگلیسی باید دقیقا مشابه یک فعل جدید در نظر گرفته شوند. از آنجا که هیچ قانون یکپارچه ای برای مشخص کردن ساختار مفهومی این ترکیب ها وجود ندارد، معمولا نمی توانید از روی ترکیب فعل و حرف اضافه معنای فعل را حدس بزنید. توصیه می کنیم به جای...

ادامه مطلب
صفت در زبان انگلیسی
سپتامبر15

صفت در زبان انگلیسی

صفات کلماتی هستند که مشخصه ای خاص در مورد یک اسم را نشان میدهند. آنها نشان می دهند یک اسم چطور خواصی دارد. کاربردها از صفات برای توصیف اسامی استفاده می شود. از طریق آنها می توان نشان داد یک اسم چه خصوصیاتی دارد. به مثال های زیر توجه کنید: This clown is funny. (این دلقک خندادار است.)   The clown has got a big nose. (این دلقک دماغ بزرگی دارد.) از شکل های مقایسه ای صفات برای مقایسه یک خصوصیت بین دو چیز استفاده می شود. به مثال زیر...

ادامه مطلب
حرف اضافه در زبان انگلیسی
سپتامبر15

حرف اضافه در زبان انگلیسی

حروف اضافه کلمات کوتاهی هستند که معمولا پیش از اسم ها می آیند. حروف اضافه رابطه بخش های مختلف جمله با هم را نشان می دهند. دسته بندی حروف اضافه حروف اضافه براساس نوع استفاده از آنها به سه دسته تقسیم می شوند: حروف اضافه زمان حروف اضافه مکان و حرکت حروف اضافه دیگر لیست حروف اضافه حروف اضافه زمان حرف اضافه کاربرد مثال as of/from زمان یا تاریخی که چیزی شروع می شود. I’m on holiday as of/from tomorrow. (من از فردا در تعطیلات هستم.) ago یک...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.