bigtheme
100 قید پرکاربرد انگلیسی
دسامبر03

100 قید پرکاربرد انگلیسی

1. up بالا / جلو 2. so پس / چنین 3. out بیرون / خارج 4. just فقط / تنها 5. now اکنون / حالا 6. how چگونگی / چگونه 7. then سپس / بعد از 8. more بیشتر 9. also همچنین / نیز 10. here اینجا 11. well به خوبی 12. only فقط / صرفا 13. very بسیار / خیلی 14. even حتی 15. back عقب / به عقب 16. there آنجا / در آنجا 17. down پایین 18. still هنوز 19. in به 20. as مانند / چنانکه 21. to به 22. when وقتی که / کی 23. never هرگز 24. really واقعا / به...

ادامه مطلب
قید های تکرار به زبان انگلیسی
نوامبر23

قید های تکرار به زبان انگلیسی

به درس 19 از مجموعه آموزش زبان انگلیسی برای نوآموزان خوش آمدید. در این درس می خواهیم با 6 قید تکرار بسیار مهم که نشان دهنده استمرار یا تناوب انجام کارهاست آشنا شویم. قیدهای تکرار و زمان حال ساده همانطور که درس های قبل یادگرفتیم بزرگترین کاربرد زمان حال ساده نشان داده تناوب یا استمرار است. یعنی نشان می دهد که یک کار در طول زمان تکرار شده یا همیشه انجام می شود. برای نشان دادن میزان استمرار یا تناوب از قیدهای زمانی خاص استفاده می شود که...

ادامه مطلب
قید در زبان انگلیسی
اکتبر26

قید در زبان انگلیسی

قیدها کلماتی هستند که خصوصیتی در مورد فعل ها، صفات یا قیدهای دیگر را نشان میدهند. آنها نشان میدهند که یک کار چطور انجام می شود، یا یک چیز چطور اتفاق می افتد. کاربردها از قیدها برای توصیف واژه های زیر استفاده می شود: فعل ها. به مثال زیر توجه کنید: The audience is clapping loudly. (تماشاچیان به بلندی دست می زنند.) صفات. به مثال زیر توجه کنید: The band on stage is playing fantastically good songs. (گروه بر روی سن آهنگ های فوق العاده خوبی...

ادامه مطلب
انواع قید
اکتبر05

انواع قید

انواع قید q  قید: صفت، اسم را توصیف می کند ولی قید، کلمات دیگر مخصوصاً فعل را توصیف می کند. مثال: The clever students usually speak perfectly. He finished the work quickly. چون کلمۀ perfectly فعل speak را و کلمۀ quickly فعل finished را توصیف می کنند، قید جمله می باشند. انواع قید: Kinds of Adverbs: انواع قید: قید در زبان انگلیسی بر هفت نوع است: قید زمان: Adverb of Time: قید زمان: قید زمان، زمان وقوع کار را دلالت می کند و محل آن در آخر...

ادامه مطلب
قید در زبان انگلیسی
آگوست16

قید در زبان انگلیسی

قیدها کلماتی هستند که خصوصیتی در مورد فعل ها، صفات یا قیدهای دیگر را نشان میدهند. آنها نشان میدهند که یک کار چطور انجام می شود، یا یک چیز چطور اتفاق می افتد. کاربردها از قیدها برای توصیف واژه های زیر استفاده می شود: فعل ها. به مثال زیر توجه کنید: The audience is clapping loudly. (تماشاچیان به بلندی دست می زنند.) صفات. به مثال زیر توجه کنید: The band on stage is playing fantastically good songs. (گروه بر روی سن آهنگ های فوق العاده خوبی...

ادامه مطلب
قيد ها
ژوئن26

قيد ها

تعداد بازديد : 31054 يکشنبه 5/4/1390 تاريخ : قيد در زبان انگليسي اهداف درس (Objectives): – آشنايي با قيد و کاربرد ان – آشنايي با انواع قيد قيد(adverb) حالت و چگونگي فعل را نشان مي دهد با اضافه كردنly به آخر دسته اي از صفات آن ها را تبديل به قيد مي كنند. مثلاً : sincerely مخلصانه quickly به سرعت carefully بادقت انواع قيد: 1- قيد حالت: (Adverb of maner) در زبان انگليسي معمولا براي ساخت قيد حالت به آخر صفت Ly اضافه مي...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.