استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی
دسامبر29

استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی

در این پست به نکات کاربردی گرامر استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی می پردازیم. Pronoun در انگلیسی معمولاً بعد از ضمایر از نوع everybody ،  everyone ، anybody، somebody، someone ضمایر جمع they ، them و their می آیند : Does everybody know what they want? آیا همه می دانند که چه می خواهند؟ Somebody’s left their coat here. یک نفر پالتویش را اینجا جا گذاشته است. I hope nobody’s forgotten to bring their passport with them. امیدوارم هیچ کس...

ادامه مطلب
استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی
دسامبر15

استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی

در این پست به نکات کاربردی گرامر استفاده از ضمیر در زبان انگلیسی می پردازیم. Pronoun در انگلیسی معمولاً بعد از ضمایر از نوع everybody ،  everyone ، anybody، somebody، someone ضمایر جمع they ، them و their می آیند : Does everybody know what they want? آیا همه می دانند که چه می خواهند؟ Somebody’s left their coat here. یک نفر پالتویش را اینجا جا گذاشته است. I hope nobody’s forgotten to bring their passport with them. امیدوارم هیچ کس...

ادامه مطلب
چراغ راهنمایی دیگر (ضمیر)
نوامبر03

چراغ راهنمایی دیگر (ضمیر)

در مطالب گذشته نکاتی را درباره گرامر و پایه ی زبان انگلیسی با شما مرور کردیم و امروز هم در این مطلب به ادامه ی مرور و بررسی نکات اساسی و مهم گرامر زبان انگلیسی خواهیم پرداخت. امیدوارم که این مطلب نیز به دانسته های با ارزشتان در زمینه زبان انگلیسی ذره ای بیافزاید. در زبان فارسی مواردی هست که در آنها از ضمیر استفاده می کنیم. برای معرفی شی ء ،  شخص و …. . در زبان انگلیسی هم به همین ترتیب است. گاهی به جای اشاره مستقیم و استفاده از نام آن...

ادامه مطلب
ضماير
ژوئن26

ضماير

ضماير (فاعلي، مفعولي، ملکي، انعکاسي و…) ضمير کلمه‌اي دستوري يا گرامري است که جانشين يک اسم يا عبارت اسمي مي‌شود. ضميرها انواع مختلفي دارند که مهمترين آنها عبارتند از: ضماير فاعلي، مفعولي، ملکي، انعکاسي، اشاره‌اي، نامعين، نسبي و سؤالي که از اين ميان ضماير فاعلي، مفعولي ملکي و انعکاسي جزو ضماير شخصي به حساب مي‌آيند. ضماير فاعلي ضماير مفعولي ضماير ملكي و صفات ملكي ضماير انعكاسي ضماير ديگر ضماير فاعلي جمع مفرد we I اولشخص you you...

ادامه مطلب
کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.