bigtheme
زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی
آگوست13

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی

از زمان گذشته استمراری (past continuous) در زبان انگلیسی برای نشان دادن یک فرآیند یا توالی در گذشته استفاده می شود. کاربردها نشان دادن یک عمل یا روند زماندار در گذشته (عملی که برای مدتی در گذشته انجام میشده). به مثال زیر توجه کنید: Lucy was sitting on the beach at six o’clock yesterday. (لوسی ساعت شش کنار ساحل نشسته بود.) اتفاقاتی که در یک زمان در گذشته اتفاق افتاده. به مثال زیر توجه کنید: While Lucy was relaxing on the beach,...

ادامه مطلب
زمان گذشته استمراری
آگوست01

زمان گذشته استمراری

کاربرد این زمان را در جملات زیر می توانید به خوبی متوجه بشوید هنگامی که تلفن زنگ خورد من مشغول غذا خوردن بودم موقعی که شما رسیدید من مشغول مطالعه کردن بودم یا استمراری در گذشته را نشان می دهد مثلا من کل شب را مشغول مطالعه کردن بود انها تمام روز مشغول بازی کردن بودند حال از مثال های فوق بخوبی  متوجه کاربرد زمان گذشته استمراری شده اید زمان گذشته استمراری از در مواقعی از دو جمله ساخته می شود مثلا:جمله اول:هنگامی که تلفن زنگ خورد جمله...

ادامه مطلب
زمان گذشته استمرای- past continues
جولای23

زمان گذشته استمرای- past continues

زمان گذشته استمرای گذشته استمراری زمانی را در گذشته نشان می دهد که یک اتفاق یا عملی به شکل ادامه دار یا مستمر در یک بازه زمانی شکل گرفته باشد. از کاربردهای اصلی این ساختار : توضیح در مورد عملی که مدتی در گذشته ادامه یافته ( معمولا در مورد بازه زمانی مستقیما صحبت می کنیم): I was watching movie all the night. من تمام طول شب را فیلم می دیدم. هنگامی که عملی در حال انجام بوده است و عمل یا اتفاقی آن را قطع کرده است. While I  was calling,...

ادامه مطلب
زمان گذشته استمرای- past continues
جولای18

زمان گذشته استمرای- past continues

زمان گذشته استمرای گذشته استمراری زمانی را در گذشته نشان می دهد که یک اتفاق یا عملی به شکل ادامه دار یا مستمر در یک بازه زمانی شکل گرفته باشد. از کاربردهای اصلی این ساختار : توضیح در مورد عملی که مدتی در گذشته ادامه یافته ( معمولا در مورد بازه زمانی مستقیما صحبت می کنیم): I was watching movie all the night. من تمام طول شب را فیلم می دیدم. هنگامی که عملی در حال انجام بوده است و عمل یا اتفاقی آن را قطع کرده است. While I  was calling,...

ادامه مطلب
زمان گذشته استمراری با مثال
مه25

زمان گذشته استمراری با مثال

زمان گذشته استمراری ساختار  جملات پرسشی: eating? playing? talking? I,  he, she, it was wasn’t you, we, they were weren’t  جملات مثبت و منفی: walking playing fishing was wasn’t I,  he, she, it were weren’t you, we, they کاربرد از زمان گذشته استمراری بيشتر برای بيان کارهايی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست. در اغلب موارد گذشته استمراری...

ادامه مطلب
زمان گذشته استمراری (past  continuous  tense)
ژوئن27

زمان گذشته استمراری (past continuous tense)

اهداف درس(Objectives): – آشنایی با زمان گذشته استمراری – سوالی و منفی کردن این افعال – قیدهای این زمان – کاربرد این زمان این زمان بیان کننده عملی است که به صورت استمرار در گذشته در حال انجام گرفتن بوده است و تأکید روی استمرار عمل که در گذشته دردوره ای از زمان در حال انجام گرفتن بوده است ، فرمول این زمان به صورت زیر است : Was  ,  were  +  verb  – ing Watching  TV. Were We , you , they Watching  TV. Was I ,...

ادامه مطلب


کلیه حقوق متعلق به وب سایت سرای عالی ترجمه می باشد. - © Hcot.IR & Design استفاده از مطالب با ذکر نام و لینک سرای عالی ترجمه مجاز می باشد.